Majestelerinin Gemisi Beagle Günlüğü 1831-1836


Charles Darwin's Beagle Diary  adlı eserin (Ed. R. D. Keynes) çevirisi. Çev. Ömer Bozkurt. Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 111, İstanbul 2022, 580 s.

Çevirmenin Sunuş Yazısından Giriş ve Sonuç Bölümleri Bu Günlük, olağanüstü bir doğa yolculuğunun sadakatle ve içtenlikle anlatısıdır. Beş yıl kadar [...]