Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü


Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü,  TODAİE yay. No. 187, Ankara 1980. 248 s.

Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı


Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı, TODAİE yay., no. 127, Ankara, 1972. 138 s.