ÖMER BOZKURT’UN YAYINLARI

KİTAPLAR

 1. Soğuk Kıyılar, Kutup Toprağı Svalbard Çevresinde Seyir, Denizler Kitabevi, İstanbul 2019, 228 s.
 2. Güverte Güncesi, Şilepte Bir Yolcu, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul 2018, 268 s.
 3. Müzik Coğrafyasında Duraklar, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara 2008. 164 s.
 4. İzlanda Yolcusu, Ataköy Marina Yat Kulübü Yayını, İstanbul 2007, 120 s.
 5.  Her Yere Uzak Topraklar, Okyanusbilim Gemisiyle Kerguelen Adalarına Yolculuk, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 196, Ankara 2004 Mayıs. X+182 s.
 6. Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Turgay Ergun ve Seriye Sezen ile birlikte) TODAİE yay. No. 283. Ankara 1998, 315.s.
 7. Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller, TODAİE yay. N0. 225, Ankara 1988. 142 s.
 8. Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü,  TODAİE yay. No. 187, Ankara 1980. 248 s.
 9. Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı, TODAİE yay. no. 127, Ankara, 1972. 138 s. (Prof. Nurettin Şazi Kösemihal’in yönetiminde yapılan doktora tezi.)

ÇEVİRİ KİTAPLAR

 1. Charles Darwin, Majestelerinin Gemisi Beagle Günlüğü, (Haz. R. D. Keynes) Yapı Kredi Yayınları, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi 111, İstanbul 2022. 580 s.
 2. Judith Schalansky, Ücra Adalar Atlası, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, 2019. 144 s.
 3. Joseph Conrad, Denizden Yansıyan- Anılar ve İzlenimler, Everest Yayınları, İstanbul, 2018. 228 s.
 4. Montaigne, Yol Günlüğü, Yapı Kredi Yayınları, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi 86, İstanbul 2012. 328 s.
 5.  André Gide Chopin Üzerine Notlar, Can Yayınları, İstanbul, Ocak 2010, 86 s.
 6. Antoine de Bougainville, Dünyanın Çevresinde Yolculuk, Yapı Kredi Yayınları,  Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 71,  İstanbul 2009. 352 s.
 7. Kenneth White,  Mavi Yol, Yapı Kredi Yayınları,  Edebiyat 973. İstanbul,  2009. 184 s.
 8. Jean-Paul Kauffmann, Şaraba Kavuşma, Kavaklıdere Kültür Yayınları, Ankara 2003. 118 s.
 9. Jean-Paul Kauffmann, Kerguelen Adalarındaki Kemer, Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat 181, İstanbul, Mayıs 1997. 192 s.
 10. Claude Lévi-Strauss,  Hüzünlü Dönenceler, Yapı Kredi Yayınları,  Cogito Dizisi 24. İstanbul, Eylül 1994. 492.s.
 11. G. March ve H. A. Simon,  Örgütler, TODAİE yayınları No. 144, Ankara 1975. 304 s. (Oğuz Onaran’la birlikte.)

EDİTÖRLÜK

 1. Bizim sınıf 1950-1955, Galatasaray İlkokulu Anıları, derleyen Ahmet Abut, editör Ömer Bozkurt, Galatasaray Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 2010. 156 s.
 2. La corruption politique et administrative. (Editörler Joao Vargas Moniz, Ömer Bozkurt). IIAS-IISA, TODAİE Ortak yay. Bruxelles-Ankara, 1999. 275 s.
 3. Avrupa Topluluğu ve Türkiye,  (Editör Ömer Bozkurt),  TODAİE yay. No. 220, Ankara 1987. 128 s.
 4. Yönetim Sosyolojisi, Yönetim Sosyolojisi Kolokyumuna Sunulan Bildiriler-Tartışmalar,  (ed. Ömer Bozkurt), TODAİE yay. No. 165, Ankara 1977, 224 s.

KİTAP İNCELEMELERİ

 1. Pultar Sözlüğü: Denizlük“, Yeni Deniz Mecmuası,  S.25 (Haziran 2022)
 2. Nicholas Monsarrat’ın Zalim Deniz Romanı Üzerine“, Yeni Deniz Mecmuası, S. 24. (Mart 2022) s. 92-98
 3. “XIX. Yüzyıl Sonunda Galatasaray: Simon Trayçev Radev’in Anıları”, Bitmeyen Mektep (Galatasaraylılar Birliği Yayını, Ankara) Yıl 6, S. 11, (aralık 2019)
 4. Bir Osmanlı Gemisinin Uzak ve Uzun Seferi“,Yeni Deniz Mecmuası, S. 14, Haziran  2019. s 99-101. (Yeniçeşmeli Hafız Faik Efendi’nin, İstanbul’dan Bombay’e Bir Osmanlı Gemisinin Keşif Seyahati adlı kitabı üzerine inceleme)
 5. Düşseverin Coğrafya Defteri ya da Keyfi ve Büyüleyici bir Atlas”, Yeni Deniz Mecmuası, S. 8 (Aralık 2017.) s.78-81. (Judith Schalansky’nin Atlas of Remote Islands adlı kitabını konu alan inceleme.)
 6. Cumhuriyet Donanması’nda Atılım Anıları”  Cumhuriyet Kitap1394, 3 Kasım 2016, s. 18. (Cem Gürdeniz’in Çelik Gemiler Demir Bahriyeliler başlıklı kitabı konusunda  inceleme.)
 7. Buz Okyanusu’nda Yürümek”,  Yeni Deniz Mecmuası, S. 1 Mart 2016. s 161-162. (Valerian Albanov’un Beyaz Ölümün Ülkesinde adlı kitabı üzerine inceleme.)
 8. Bir Nitelik Sorunu, Joseph Conrad’ın Yaşamından İzler“. (Radikal Kitap, Sayı 713 (14.11.2014) [J. Conrad’ın Kişisel Bir Belge (Çev. Nilay Öztürk, Alakarga Yayınları 2013) adlı kitabı üzerine inceleme
 9.  “Erken Dönem Anadolu Sikkeleri”. (“Tarih Kitabı Gibi Bir Katalog”), Hürriyet Gösteri. S. 309, (Nis. May. Haz.) 2013, s. 106-110. [Koray Konuk’un Karun’dan Karya’ya Muharrem Kayhan Koleksiyonundan Erken Anadolu Sikkeleri (Ege Yayınları, İst. 2003) adlı kitabı üzerine inceleme.]
 10.  “Yakın Tarihimizde bir Gemi ve Suvarisi”, Hürriyet Gösteri, S. 307, (Tem-Ağu-Eyl 2012)  s. 111-115 [Osman Öndeş’in Efsanevi Kaptan Şefik Gogen (İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010) adlı kitabı üzerine inceleme.]
 11.  “Bir Deniz Yolculuğu, İki AnlatıHürriyet Gösteri, S. 299, (Sonbahar)  s. 104-109. [Süreyya Gürsu’nun 1926 Senesinde Yapılan Seyyar Sergi Hatıraları, (ed. Refik Akdoğan, İstanbul, tarihsiz -2006?) ve Celal Esat Arseven’in Seyyar Sergi ile Seyahat İntibaları (Kitabevi yayınları, İstanbul 2008) adlı kitapları üzerine inceleme]
 12.  “Deniz İstanbul’una Övgü, İstanbul Kotraları”, Hürriyet Gösteri, S. 295, (Eylül Ekim Kasım 2008) s. 138-140. [Yücel Köyağasıoğlu’nun İstanbul Kotraları (Ataköy Marina Yat Kulübü yayınları, İstanbul 2007) adlı kitabı üzerine inceleme.]
 13.  “Zâfir Konağında bir Tuhaf Zaman”, Cumhuriyet-Kitap, S. 972, 2 Ekim 2008, s. 18-19. (Güngör Tekçe’nin Zâfir Konağında bir Tuhaf Zaman (Yapı Kredi yayınları, İstanbul, 2007) adlı kitabı üzerine inceleme.]
 14. Doğal Seçme kuramına doğru denizlerde Beş YılHürriyet Gösteri, S. 288, Mart 2007. (s. 92–93) [Alan Morehead’ın Darwin ve Beagle Serüveni (TÜBİTAK Yayınları, Ankara 2005) adlı kitabı üzerine inceleme.]
 15. Sanat ve Saray, Osmanlı İpek DokumalarıFinansal Forum, Pazar ilavesi. 16-17 Şubat 2002 [Nurhan Atasoy, Walter B. Denny, Louise W. Mackie, Hülya Tezcan, İpek, Osmanlı Dokuma Sanatı, Çev. R. Alp, A. Kardiçalı, TEB İletişim ve Yayıncılık A.O. İstanbul. (Azimuth Editions ltd.) Londra, 2001. 36.5×26.5 cm, 360 s.] künyeli kitap üzerine inceleme.]
 16. Europe-Méditerranée: le pari de l’ouverture”  Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol 64, N. 2 (juin 1998) pp.386-388 [Isabelle Bensidoun ve Agnès Chevalier’nin Europe-Méditerranée: le pari de l’ouverture (Economica, Paris 1996) adlı kitabı üzerine inceleme]
 17. Kuzey Buzdenizi’ne Üç Tarihi Yolculuk“, Finansal Forum, 25-26 Ocak 1997, S. 30. (Hafta sonu Eki s. 6) [Prisonniers des glaces. Les expéditions de Willem Barentsz (1594-1597). Les relations de Gerrit de Veer établies, présentées et annotées par Xavier de Castro. -Buzun Tutsakları, Willem Brentsz’in Keşif Yolculukları (1554-1597). Gerrit de Weer’in Yolculuk Öyküsü- Düzenleyen, sunan ve açıklayan Xavier de Castro. Editions Chandeigne-Editions Unesco, Paris, Janvier 1996. 256 s.] künyeli kitap üzerine inceleme
 18. Tarihi Okumada ve Yazmada Çeşitlemeler“, Amme İdaresi Dergisi, C. 25, S. 1, (Mart 1992), s. 185-196. [Dimitri Kitsikis’in L’Empire ottoman, (Presses Universitaires de France, Coll. Que sais-je? Paris, 1991) adlı eseri üzerine inceleme.]
 19. Fransa’da Ademi Merkezileştirmenin Beklenmeyen bir Sonucu: Feodalleşme“, Amme İdaresi Dergisi, C. 24, S.4 (Aralık 1991), s. 149-159. [Thierry Coudert’in La République féodale.  Ces  Nouveaux princes qui nous gouvernent, (Editions de la Table Ronde, Paris 1991) adlı eserini üzerine inceleme.]
 20. Senfoni Orkestrası ve Bürokratikleşme, Bir Okuma ve Çağrışımlar“, Amme İdaresi Dergisi, C. 18. S. 2 (Haziran 1985).  s. 161-172. [Edward Arian’ın Bach, Beethoven and Bureaucracy: The Case of the Philadelphia Orchestra, (University of Alabama Press, Alabama 1971) adlı kitabı üzerine inceleme.]
 21. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Yönetim Sosyolojisi“, Toplum ve Bilim, Sayı 2, Yaz 1977, s. 179-186. [Metin Heper’in, Modernleşme ve Bürokrasi, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimine Giriş, (Sosyal Bilimler Derneği Yayını, G-3, Ankara 1973] adlı eseri üzerine inceleme.]
 22. Toplumsal Yapı ve Yönetim“, Toplum ve Bilim, Sayı 1, Bahar 1977 s.140-145. [Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği: Sistem-Sorunlar, (Kurthan Fişek, Ed.), Türk İdareciler Derneği Yayınları, Ankara 1976,] adlı kitap üzerine inceleme.]
 23. Toplumbilim Terimleri Sözlüğü”  Amme İdaresi Dergisi, C. 9, S. 1 (Mart) 1976. s.118-120. [Özer Ozankaya, Toplumbilim Terimleri Sözlüğü   (Türk Dil Kurumu yay. No. 415, Ankara 1975) adlı  eseri üzerine inceleme.)
 24. Bir Kentin Toplumsal DeğişimiAmme İdaresi Dergisi, C. 6, S.1 (Mart) 1973. s. 136-139. [Mübeccel Kıray, Örgütleşemeyen Kent, İzmir’de İş Hayatının Yapısı ve Yerleşme Düzeni, (Sosyal Bilimler Derneği yay. A-1, Ankara 1972) adlı eseri üzerine inceleme.]

AKADEMİK MAKALELER

 1. “L’Union européenne et la Turquie: une relation complèxe, fragile et fluctuante”, Turkish Public Administration Annual, Vol 27-28, 2001-2002. pp 69-81
 2. “TODAİE Tarihine Katkı: Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü- Türkiye İlişkileri” Amme İdaresi Dergisi, C.34,  S. 3, Eylül 2001. ss.23-36.
 3.  “Avrupa Parlamentosunun Türkiye’ye Bakışı”  Amme İdaresi Dergisi, C.34, S. 2, (Haziran) 2001. S. 1-17.
 4. “La politisation dans l’administration et la confiance du citoyen”, Turkish Public Administration Annual, Vol 24-26, (1998-2000) pp. 49-58. (En collaboration avec Turgut Tan.)
 5. “La corruption et les médias” La corruption politique et administrative. IIAS-IISA Bruxelles-TODAİE Ankara, 1999. içinde s. 35-37.
 6. “Sosyoloji ve Yönetim Bilimleri”, (Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu, TODAİE yayınları no. 26, Ankara 1995)  içinde, s. 45-50
 7. “Maastricht Antlaşması ve Avrupa Birliğinin Geleceği”, Avrupa Birliği El Kitabı, Yayıma Hazırlayan, Mehmet Özdemir, Songül Altınışık, TC Merkez Bankası Yayını, Ankara 1995, 329 s. içinde  s.89-106.
 8. “Türk Yönetiminin Avrupa Topluluğuna Yönelik Örgütlenişi”, Amme İdaresi Dergisi, C. 27, S. 1. Mart 1994. s. 3-17.
 9. “Kim Daha Çok Kirletecek?” Yerel Seçimlerde Görsel Propaganda”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 3, S. 2 (Mart 1994). s. 57-64.
 10.  “Siyasi ve Kurumsal Yönleriyle Maastricht Antlaşması ve Avrupa Bütünleşmesi”, Amme İdaresi Dergisi, C. 26, S.1 (Mart) 1993. s.7-26.
 11. “Ölçüsüz Bir Eleştiriye Zorunlu Yanıt”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 1, S. 4, (Temmuz 1992), s. 41-50. (Ziya Çoker’in aynı derginin bir önceki sayısında çıkan ve “Fransa’da Ademi Merkezileşmenin beklenmeyen bir Sonucu: Feodalleşme” başlıklı kitap incelemesini hedef alan yazısına yanıt]
 12. “Les relations d’association: une modalité  particulière d’intégration. L’expérience de l’Accord d’Ankara”, Revue Internationale des Sciences  Administratives, Vol. 57, No. 4, décembre 1991, pp. 639-648  ( en collaboration avec M. Turgut Tan.)
 13. “Associative relationships: a singular method of  integration -the experience of the Ankara Agreement”, International Review of Administrative  Sciences,  Volume 57, Nr. 4, December 1991. pp.557-564.  (in collaboration with Turgut Tan)
 14. “Avrupa Topluluklarında Yurttaşların Yönetime Katılması”, Amme İdaresi Dergisi, C. 23, S. 2 (Haziran 1990), s. 23-34.
 15. “Kamu Sanat Kuruluşlarında İstihdam, İnsangücü Planlaması ve Hizmetin Yaygınlaştırılması” 2. Milli Kültür Şurası Bildirileri, I. Cilt, Kültür Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Yayını No. 3, Ankara 1990 s.79- 83.
 16. “Is the Attitude of the European Parliament towards Turkey Changing?”, Economic Dialogue Turkey, Nr. 30, May 1989, pp.76-78  (Translated from Turkish by Mary Işın).
 17. “Avrupa Topluluğunun Bütünleşme Süreci ve Yapısı: Bir Genel Bakış”, [Ömer Bozkurt (editör) Avrupa Topluluğu ve Türkiye,  TODAİE yay. No. 220, Ankara 1987, içinde s. 7-29.]
 18. “Yönetim Bilimleri Araştırmaları Oturumu Üzerine Yorum”, [Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, (derleyen Sevil Atauz), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Olgaç Matbaası, Ankara 1986, s. 169-173.] içinde
 19. 1986 a) “Kültür ve Sanat Alanında Merkezi Yönetim: Bakanlık”, Amme İdaresi Dergisi, C. 19, S. 4 (Aralık) 1986. s. 25-36.
 20. “The Organisation and Administration of Symphony Orchestras”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 9-10, 1982-1983. pp. 140-159.
 21. “Senfoni Orkestralarının Örgütlenişi ve Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, C. 16. S. 1, (Mart) 1983. s. 47-59.
 22. “Kamu Bürokrasisine Sosyolojik Yaklaşım” Amme İdaresi Dergisi, C.14, S.2 (Haziran)1981. s. 3-15.
 23. “A Sociological Approach to Public Bureaucracy and Some Conclusions”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 8, 1981, 5-24.
 24. “Organizations in Macrosociological Perspective”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 4, 1977. pp. 65-76
 25. 1977 e) “Toplumsal Yapı İçinde Örgütler”, [Yönetim Sosyolojisi (ed. Ömer Bozkurt), Ankara 1977 ss.107-117 içinde]
 26. “Sosyolojik Açıdan Örgütler”, Amme İdaresi Dergisi, C. 8,  S. 4 (Aralık) 1976, s. 71-82.
 27. “Orta Anadolu’dan Batı Avrupa’ya; Göç ve Toplumsal Değişme” Amme İdaresi Dergisi, C. 7, S. 3  (Eylül) 1974. s. 45-72. (İbrahim Yasa ile müşterek makale)
 28.  “Örgütsel Değişmenin Görünümleri Konusunda bir Not”,  Amme İdaresi Dergisi, C. 6, S. 4  (Aralık) 1973. s. 37-47.
 29. “Toplumsal Bilimlerde Yöntem Kavramının Alanı” Amme İdaresi Dergisi,  C. 5, S. 4 (Aralık) 1972 s.3-13.

AKADEMİK MAKALE ÇEVİRİLERİ

 1. “Fransa’da Kamu Yöneticilerinin Başlangıç eğitimi” [Jean Barbaza’nın TODAİE’de verdiği konferans metninin çevirisi]. Amme İdaresi Dergisi , C. 34, S. 2 (haziran) 2001. S. 79-88.
 2.  “Sosyoloji Öğretiminin ve Sosyolojik Araştırmanın Sorunları: Bir Deney”, Amme İdaresi Dergisi C.10, S.2 (Haziran) 1977, s. 49-55.  [Michel Crozier’nin , “Les problèmes de l’enseignement et de la recherche en sociologie:  Une expérience” başlıklı konferans metninin çevirisi.]
 3. “Düşünce Yolum ya da Sürüden Kovulan Adam”,  Sosyoloji Dergisi, Sayı 21-22, 1967-1968 (1970),  s. 103-118. (Georges Gurvitch’in “Mon itinéraire intellectuel ou l’exclu de la horde” [L’homme et la société‚  No. 1, Juillet-Septembre 1966) başlıklı makalesinin çevirisi.]

YOLCULUK YAZILARI

 1. Doğu Pomeranya’nın Denizci Yüzü” Yeni Deniz Mecmuası,  S.27, Aralık 2022. s. 56-69.
 2. “Bakireler Burnu’ndan Trinidad Kanalı’na Macellan Boğazı ve Patagonya Kanalları’nda Seyir İzlenimleri” Yeni Deniz Mecmuası, [1. Bölüm Sayı 20,  (Haziran 2021) s. 36-44; 2. Bölüm Sayı 21, (Temmuz 2021) s. 70-79)
 3. Gümüş Irmağı’nda İki Çelik MücevherYeni Deniz Mecmuası, Sayı 6 (Haziran 2017) s. 54-59
 4.  “Rüzgârın Gönlünce – Eski Tarzda Bir Yolculuğun Hazları ve Hayal Kırıklıkları” Yeni Deniz Mecmuası,  S.4, Aralık 2016.  s. 38-55.
 5. Sabah Sükûneti Ülkesi’nin Kuzeyinde”, Kurşun Kalem Sayı 39, Ocak-Şubat-Mart 2016. 53-57.
 6. Bir Sergiden Tablolar: Rönesans Döneminde Avrupa’nın Osmanlı’ya BakışıHürriyet Gösteri, 315. Mart-Nisan-Mayıs 2015. s. 78-85.
 7. İzmir’de Deniz Kültürü BirikimleriDenizcilik Dergisi, S.73, Mart-Nisan-Mayıs 2015. s. 88-91
 8. Sankt Peterburg Deniz Müzesi, Botik’ten Nükleer Deniz GücüneMotor Boat and Yachting, S. 87, Şubat 2015. s. 150-154.
 9. Bir Müze Gezisi, Belém’de Keşifler Tarihi ve Denizlerden EsintilerMotor Boat and Yachting, S. 84, Kasım  2014. s. 106-111.
 10. Schelde Kıyısında İki Deniz Müzesi“. Denizcilik Dergisi, S. 69. Temmuz-Ağustos 2014. s. 80-85
 11.  “Rotterdam’ın Her Yanı Deniz Müzesi”.  Denizcilik Dergisi,  S. 63. Mayıs-Haziran 2013. s. 86-92
 12. Kuzey Buz Okyanusu Kıyılarında Morslar (Buzların hantal balerinleri)”,  Gezi, S.6 (Mart 1998) s. 32-35)
 13. Kıyı Postasıyla Kuzeye Yolculuk“, Atlas, Yaz Özel sayısı, Nisan 1996. s. 128-133.

GAZETE VE DERGİLERDE YAZILAR

 1.  “Yüz On Yıl Önce Uzakuzey’de Galatasaraylı bir Gezgin” Sultani, (Galatasaraylılar Derneği yayını -İstanbul)  Haziran 2023. s. 76-80.
 2. Rusya Atktikası’nda Büyük Keşiflerin Sonuncusu: Severnaya Zemliya” Yeni Deniz Mecmuası. S. 26, Eylül 2022. s. 74-83.
 3. Küçük Galatasaraylıların Gemileri”, Sultani, (Galatasaraylılar Derneği yayını -İstanbul)  Ekim 2020. S. 61-63
 4. XXI. Yüzyılda Bir Klipper: Stad AmsterdamYeni Deniz Mecmuası. S. 18, Haziran 2020. s. 112-115.
 5. 16. Yüzyılda Kostantiniye’den İskenderiye’ye Ticaret Gemisiyle Yolculuk”, Yeni Deniz Mecmuası, Sayı 3 (Eylül 2016), s. 51-59.
 6.  “Gemide Ayrıcalıklı bir Yolcu: Charles Darwin”, Yeni Deniz Mecmuası, S. 1 Mart 2016. s 21-29.
 7. “Görkemli Bir Konser Salonu Açılışı” Andante, Sayı 108, Ekim 2015. s.42-44.
 8. Ljubljana’da Vurmalı Çalgılar Çalıştayı”, Andante, S. 73 (Ekim 2012). S.92-94
 9. İznik’in Genç Viyolacıları”, Müzik Dosyası, Eylül 2009, SCA Müzik Vakfı, s. 16-21.
 10. Bir Adaya ve Bir Kitaba Kendini KaptırmakKitap-lık, S. 26, Mart Nisan 1997, s.100-101. [J. P. Kauffmann’ın Kerguelen Adlarındaki Kemer başlıklı kitabı konusunda çevirmeninin düşünceleri)
 11. İlkokulda Bir Oyun ve Sonra Sinema“, Galatasaray, (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fak. Yayını) Sayı 6, 14 Aralık 1997; s. 7. (ISSN 1301-2940)
 12. Bir Çeviri SerüveniKitap-lık, S. 11, Ekim 1994. s.4-5.[Cl. Lévi-Strauss’un Hüzünlü Dönenceler başlıklı kitabı konusunda çevirmeninin düşünceleri)
 13.  “A.T. Müsteşarlığı ya da Bakanlığı…” Cumhuriyet, 29 Mart 1994
 14.  “1968 Mayısından Çok Önce Paris Üniversitesinde Bir Açılış Töreni“, Sanat Dünyamız  S. 54, KIŞ 1993, s. 12-15.
 15. Tamamen Yerli İki Plak…” Cumhuriyet,  3 Haziran 1982, s.4.
 16.  “Eriyen bir Kurum: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası – II” Cumhuriyet, 23 Ekim 1981 s. 4.
 17.  “Eriyen bir Kurum: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası – I”, Cumhuriyet, 22 Ekim 1981, s. 4.
 18. Sanatın Toplumdaki Yeri ve Memur SanatçılarMilliyet, 2 Nisan 1981, s. 2.
 19. Aldatıcı Genel Yarardan Gerçek Yaygın YararaÖzgür İnsan, Yıl 2, S. 17 (Mayıs) 1974. s. 56-57.

KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER

 1. Türk Müzik Devriminin Başlangıcına İlişkin Bir Belge” [ Prof. Dr. Oğuz Onaran’a Armağan, (Şulenur Özkan Erdoğan – Ozan Zengin ed.) Ankara Üniv. SBF yayını No. 615, Ankara 2016. 490 s.] içinde, s.75-86.
 2. Oğuz Hoca’nın Evinde Pazar  Günü Müziği” [ Prof. Dr. Oğuz Onaran’a Armağan, (Şulenur Özkan Erdoğan – Ozan Zengin ed.) Ankara Üniv. SBF yayını No. 615, Ankara 2016. 490 s.] içinde, s.17-18
 3. Gemiyle Yolculuk”,  [Orhan Berent- Murat Koraltürk (derl.) İskeleye Yanaşan, İletişim yayınları, İstanbul, 2013 içinde s. 197-217.]
 4. Yarısı Kayıp Eski Bir fotoğraf Gibi”, [Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Yayına hazırlayan Nevin Güngör Ergan, Sosyoloji Derneği, Ankara 2002] içinde s. 25–27.
 5. Le Changement de siècle modifie-t-il les défis?”  [ Réunion des représentants des administrations publiques des partenaires euro-méditerranéens, Actes de la Réunion, Barcelone 7-8 février 2000. ed. par Eduard Sanchez Monjo. European Institute of Public Administration, Maastricht, 2001 ] içinde  pp  97-99.

DİĞERLERİ

 1. Örgüt Sosyolojisi için Öncüller, Örgütlere Sosyolojik Yaklaşım: Bir Tanım ve Sınıflama Denemesi” (Uzmanlık tezi). Ankara 1974. (Çoğaltma) 111 s