Her Yere Uzak Topraklar


Her Yere Uzak Topraklar, Okyanusbilim Gemisiyle Kerguelen Adalarına Yolculuk, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 196,  Ankara 2004 Mayıs. X+182 s.7

ÖNSÖZ – Gemiyle ilk yolculuğumu, 1950 yılında, İstanbul’dan İzmir’e yaptıydım. Balta başlı, karpuz kıçlı, herhalde yüzyıl başlarında inşa edilmiş bu […]

Bizim Sınıf


Bizim sınıf 1950-1955, Galatasaray İlkokulu Anıları, derleyen Ahmet Abut, editör Ömer Bozkurt, Galatasaray Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 2010. 156 s.

İlkokula başlayışlarından altmış yıl, mezuniyetlerinden elli beş yıl  sonra, Ortaköy’de Boğaz kıyısındaki  yatılı okulda yaşamlarını anımsayan eski öğrencilerin yazdıkları.

Kamu Yönetimi Sözlüğü


Kamu Yönetimi Sözlüğü,  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Ed. Seriye Sezen,  TODAİE yay. No. 283. Ankara 1998, 315.s.  (3. Basım 2014)

ÖNSÖZ Kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan sözcük ve terimleri içeren üç dilli bir sözlük hazırlama düşüncesi şu anda elinizde […]

Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller


Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller, TODAİE yay. N0. 225, Ankara 1988. 142 s.

Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü


Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü,  TODAİE yay. No. 187, Ankara 1980. 248 s.

Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı


Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı, TODAİE yay., no. 127, Ankara, 1972. 138 s.