Ömer Bozkurt

1943 yılında  Üsküdar’da doğdu. Babası, Gümülcineli Mehmet Halit Bozkurt (1900-1971), annesi Dedeağaçlı Hacı Saffet Bey’in kızı Saime Bozkurt’tur. (1910-1978)

Öğrenimine 1950 yılında, Galatasaray İlkokulu’nda yatılı öğrenci olarak başladı.  Galatasaray Lisesi’ni 1963’te bitirdi.  1967’de Paris Üniversitesi’nde (Sorbonne) Faculté des lettres et sciences humaines’den mezun oldu.

Akademik mesleğe 1968 yılında, Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi’nde başladı. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Nurettin Şazi Kösemihal’in denetiminde hazırladığı Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı başlıklı teziyle 1971 yılında doktorasını Atatürk Üniversitesi’nde verdi. 1972 yılından sonra akademik mesleğini Ankara’da, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) sürdürdü.  1976 yılında Fransız Hükümeti’nin burslusu olarak, Paris’te Centre national de la recherche scientifique’te, Profesör M. Crozier yönetimindeki Sosyoloji Laboratuvarı’nda  uzun bir staj yaptı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi’nde Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü başlıklı teziyle doçentliğe yükseldi. 1988 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde kamu yönetimi profesörlüğüne atandı. Bu enstitünün yürütme ve yönetim kurullarında uzun yıllar yeraldı.  1997-2010 yılları arasında Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsünde (International Institute of Administrative Sciences)  çeşitli görevler aldı.

 

TODAİE’deki öğretim ve araştırma faaliyetinin yanı sıra,  Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, Sosyal Hizmetler Akademisi’nde, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ve İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde lisans ve lisans üstü programlarda dersler verdi.

Sosyoloji teorisi, yönetim sosyolojisi, sanat kurumları yönetimi ve Avrupa Birliği konularında çok sayıda kitap ve makalesi, ayrıca sosyoloji ve yönetim bilimi alanlarında, Georges Gurvitch, Michel Crozier, James G. March ve Herbert Simon’dan çevirileri vardır.

Akademik mesleğinin yanı sıra ve bir noktadan sonra giderek yoğunlaşan ve öne geçen biçimde coğrafya, doğabilim ve yolculuk yazınına yöneldiEreğli 2006 (2), Svalbard Adası ve onun kuzeyindeki adacıklardan, Magellan Boğazı’na ve oradan  Güney Hint Okyanusu’na ulaşan bir alanda uzak ve ıssız coğrafyalara deniz yoluyla uzun yolculuklar yaptı. Bunların bir bölümünü kitap ya da kısa yazılar biçiminde yayımladı. Yolculuk yazını alanında yayınlanmış bazı önemli yabancı eserleri Türkçeye aktardı.  Bu alanın dışında André Gide ve J.-P. Kauffman’dan  bazı çevirileri bulunuyor. Kitaplar ve çeviriler dışında, gerek Türkçe gerek yabancı dillerde yayımlanmış çok sayıda kitap hakkında kapsamlı incelemeler yayımladı.

1988-2018 yılları arasında  Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nda (SCAMV) yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.  Bu çerçevede başka görevlerin yanı sıra, 1999-2017 yılları arasında SCAMV’yi  Avrupa Festivaller Birliği’nde (EFA) temsil etti.  2010-2015 yılları arasında uluslararası MusMA (Music Masters on Air) projesinin  (www.musma.eu ) Türkiye ayağını yürüttü.

Emeklilik yaşamında yazmayı, çevirmeyi sürdürüyor. Yolculukları ise yıllar geçtikçe giderek  seyrekleşmenin yanısıra daha serüvensiz, daha güvenli, daha sıkıntısız, daha kolay  olanlara doğru evrildi, daha bildik coğrafyalara yöneldi.