Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller


Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller, TODAİE yay. N0. 225, Ankara 1988. 142 s.