Kamu Yönetimi Sözlüğü


Kamu Yönetimi Sözlüğü,  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Ed. Seriye Sezen,  TODAİE yay. No. 283. Ankara 1998, 315.s.  (3. Basım 2014)

ÖNSÖZ Kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan sözcük ve terimleri içeren üç dilli bir sözlük hazırlama düşüncesi şu anda elinizde […]

Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller


Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller, TODAİE yay. N0. 225, Ankara 1988. 142 s.