Erken Cumhuriyet Döneminden Freskolar – Mine Göğüş Tan’ın İki Kitabı Üzerine.


Bu yazı, İpek Demir ve Ateş - Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'a Armağan başlıklı kolektif yayın içinde yeralmıştır. ( Editörler: Mustafa Sezer, Özlem Şahin. Turhan Kitabevi, Ankara 2024. vı +260 s. )

Yıllar önce antropolog Oscar Lewis’in (1914-1970) İşte Hayat adlı eserini okumuştum. Adıgeçen yazarın yoksulluk kültürü biçiminde kavramsallaştırdığı yapıyı resimlendiren temel […]

XIX. Yüzyıl Sonunda Galatasaray: Simeon Trayçev Radev’in Anıları 1893-1898


Bu yazı Galatasaraylılar Birliği'nin (Ankara) yayımladığı Bitmeyen Mektep dergisinin Aralık 2019 tarihli sayısında yeralmıştır.