Majestelerinin Gemisi Beagle Günlüğü 1831-1836


Charles Darwin's Beagle Diary  adlı eserin (Ed. R. D. Keynes) çevirisi. Çev. Ömer Bozkurt. Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 111, İstanbul 2022, 580 s.

Çevirmenin Sunuş Yazısından Giriş ve Sonuç Bölümleri Bu Günlük, olağanüstü bir doğa yolculuğunun sadakatle ve içtenlikle anlatısıdır. Beş yıl kadar [...]

XIX. Yüzyıl Sonunda Galatasaray: Simeon Trayçev Radev’in Anıları 1893-1898


Bu yazı Galatasaraylılar Birliği'nin (Ankara) yayımladığı Bitmeyen Mektep dergisinin Aralık 2019 tarihli sayısında yeralmıştır.

 

Ücra Adalar Atlası


Judith Schalansky, Ücra Adalar Atlası, (Çev. Ömer Bozkurt) Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul 2019. (özgün adı Atlas der Abgelegenen Inseln , 2009)

Gerçek ama çoğu zaman inanması güç, kimileri sarsıcı, ürkütücü, başkaları şaşırtıcı öykülerle örülü bu kitapta Judith Schalansky, okuru, yeryüzünün  uzak [...]

Denizden Yansıyan Anılar İzlenimler


Joseph Conrad, Denizden Yansıyan Anılar İzlenimler, Çev. Ömer Bozkurt, Everest Yayınları, İstanbul, 2018. 282 s.  (Özgün adı ve ilk basımı: The Mirror of the Sea, 1906)

ÇEVİRMENİN SUNUŞ YAZISINDAN (Giriş ve Sonuç) 20. yüzyılın ilk çeyreğinde İngilizce edebiyatın önde gelen adlarından Joseph Conrad’ın (1857-1924) 1906’da yayımlanan […]

Türk Müzik Devriminin Başlangıcına İlişkin Bir Belge


Bu yazı, Prof. Dr. Oğuz Onaran'a Armağan (Ed. S. Özkan Erdoğan ve Ozan Zengin), Ankara Univ. Siyasal Bilgiler Fakültesi yay. no 615. Ankara, Ağustos 2016, ss. 490 içinde yeralmıştır (s. 75-86.)

Bilim, sanat ve teknolojide Batı ölçülerini tutturmak, Batı düzeyine ulaşmak ve çağın ileri toplumlarıyla eşit ilişkiler içinde olmak, seksen doksan […]

Gemiyle Yolculuk


Bu yazı,  İskeleye Yanaşan... Denizler, Gemiler, Denizciler, (Editörler Orhan Berent ve Murat Koraltürk) İletişim Yayınları, İstanbul 2013 künyeli kitabın bölümlerinden biri olarak yayımlanmıştır (s. 197-217)

Deniz yolculuğu, yüzyıllar boyunca denizaşırı kıtalara ya da uzak iklimlere, adalara ulaşmak için tek seçenekti. Bu yolculuklar, diyelim ki XIX. […]

Turistik Rotaların Dışında…


Serhan Yedig tarafından yapılan bu söyleşi Hürriyet gazetesinin 10 Eylül 2012 tarihli nüshasının seyahat ekinde kısaltılarak yayımlanmıştır.

Serhan Yedig SY: Gezginlik sizin kendi kendinize bulduğunuz bir uğraş mı yoksa ailenizden mi miras? Ailenizden bağımsız ilk yalnız gezinize […]

Nefesli Çalgılar Beşlisi İçin Bir Tema: Su


Türkiye ayağı Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nca yürütülen uluslararası MusMA projesinin  5. Faaliyet yılı için  (2013-14), önerilen tema. (Ağustos 2012.)

Yaşamın vazgeçilmez unsuru SU, Eskiçağ uygarlıklarından bu yana, tensel, görsel ve işitsel bir haz kaynağı da olmuştur. Eski Doğu uygarlıklarında […]

Yol Günlüğü


Michel de Montaigne, Yol Günlüğü, Çev. Ömer Bozkurt. Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 86, İstanbul 2012, 328 s. (Özgün adı ve ilk basımı: Journal de voyage 1774)

ÇEVİRMENİN SUNUŞ YAZISI: AT SIRTINDA BİR HÜMANİST: MONTAIGNE’İN ORTA AVRUPA VE İTALYA YOLCULUĞU Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), yıllardır yazıp işlediği […]

Chopin Üzerine Notlar


André Gide, Chopin Üzerine Notlar,  İdil Biret'in Önsözüyle. Çev. Ömer Bozkurt, Can Yayınları, İstanbul, Ocak  2010, 86 s. (Özgün adı ve kitap biçiminde ilk basımı: Notes sur Chopin 1949).

ÇEVİRMENİN AÇIKLAMASI: 1869-1951 yılları arasında yaşayan André Gide’in eserlerinin pek çoğu yıllar önce dilimize çevrilmiştir. Chopin Üzerine Notlar ise ilk […]

Dünyanın Çevresinde Yolculuk


Louis-Antoine de Bougainville, Kral'ın  La Boudeuse Fırkateyni ve L'Étoile Yük Gemisiyle Dünyanın Çevresinde Yolculuk, Çev. Ömer Bozkurt, Yapı Kredi Yayınları, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 71, İstanbul 2009, (Özgün adı ve ilk basımı: Voyage autour du monde par la frégate du Roi La Boudeuse la flûte l'Étoile), 1771.

AYDINLANMA ÇAĞINDA BİR KEŞİF SEFERİ: BOUGAINVILLE’İN YOLCULUĞU VE ANLATISI Louis Antoine de Bougainville [Lui Antuan dö Bugenvil] (1729–1811), XVIII. yüzyılda […]

Mavi Yol


Kenneth White, Mavi Yol, (çev. Ömer Bozkurt), Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat 873, İstanbul, 2009. 184 s. (Özgün adı ve ilk basım yılı: La route bleu, başlığıyla fransızca basımı 1983 (Grasset ve Fasquelle, Paris); ingilizce ilk basımı The Blue Road) 1990. (Mainstream Publishing co., Edinburgh)

YAZARIN TÜRKÇE BASIM İÇİN ÖNSÖZÜ: Bu kitabın ilk basımına yazdığım önsözde, onun hangi koşullar çerçevesinde, nasıl  oluştuğunu anlatmıştım. Şimdi artık […]

Her Yere Uzak Topraklar


Her Yere Uzak Topraklar, Okyanusbilim Gemisiyle Kerguelen Adalarına Yolculuk, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 196,  Ankara 2004 Mayıs. X+182 s.7

ÖNSÖZ – Gemiyle ilk yolculuğumu, 1950 yılında, İstanbul’dan İzmir’e yaptıydım. Balta başlı, karpuz kıçlı, herhalde yüzyıl başlarında inşa edilmiş bu […]

Bizim Sınıf


Bizim sınıf 1950-1955, Galatasaray İlkokulu Anıları, derleyen Ahmet Abut, editör Ömer Bozkurt, Galatasaray Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 2010. 156 s.

İlkokula başlayışlarından altmış yıl, mezuniyetlerinden elli beş yıl  sonra, Ortaköy’de Boğaz kıyısındaki  yatılı okulda yaşamlarını anımsayan eski öğrencilerin yazdıkları.

Şaraba Kavuşma


Jean-Paul Kauffmann, Şaraba Kavuşma,  Çev. Ömer Bozkurt, Kavaklıdere Yayınları, Ankara 2003, (özgün adı ve ilk basım yılı Le Bordeaux retrouvé 1989 (Yazarın -satılmamak- sadece dağıtılmak üzere kişisel yayını.)   118 s.

YAZARIN TÜRKÇE BASIM İÇİN ÖNSÖZÜ:  Dostum Ömer Bozkurt bu metni Türkçe’ye çevirmeyi önerdiğinde bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Gerçi birbirimizi […]

Kamu Yönetimi Sözlüğü


Kamu Yönetimi Sözlüğü,  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Ed. Seriye Sezen,  TODAİE yay. No. 283. Ankara 1998, 315.s.  (3. Basım 2014)

ÖNSÖZ Kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan sözcük ve terimleri içeren üç dilli bir sözlük hazırlama düşüncesi şu anda elinizde […]

İlkokulda bir Oyun ve Sonra Sinema


Bu yazı Galatasaray dergisinde yayınlanmıştır.(Galatasaray Üniversitesi İletişim Fak. Yayını) Sayı 6, 14 Aralık 1997; s. 7. ISSN 1301-2940)

Fer’iyye Sarayları, Beşiktaş ile Ortaköy arasında üç parça yalıdır. Bunlardan, Galatasaray Lisesi İlk Kısmının yerleştiği birincisinin rıhtımında 1950’li yıllarda bir […]

Kerguelen Adalarındaki Kemer


Jean-Paul Kauffmann, Kerguelen Adalarındaki Kemer, Çev.Ömer Bozkurt, Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat 181, İstanbul, Mayıs 1997. 192 s. (Özgün adı ve basım yılı L’Arche des Kerguelen. 1993. )

ÇEVİRMENİN ESERE İLİŞKİN YAZISI:    BİR ADAYA VE BİR KİTABA KENDİNİ KAPTIRMAK Kerguelen Adalarındaki Kemer, değişik bir yolculuğun, uzak bir […]

Hüzünlü Dönenceler


Claude-Lévi Strauss, Hüzünlü Dönenceler ,  Çev. Ömer Bozkurt, (9. baskı)  Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,2023. 488 s. (İlk baskı 1994)  (Özgün adı ve basım yılı: Tristes tropiques 1955).

ÇEVİRMENİN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN YAZISI:   BİR ÇEVİRİ SERÜVENİ Hüzünlü Dönenceler Çevirisi Üzerine Hüzünlü Dönenceler 1955 yılında yayınlanmıştır.  Demek ki Türkçeye 40 […]

Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller


Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller, TODAİE yay. N0. 225, Ankara 1988. 142 s.

Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü


Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü,  TODAİE yay. No. 187, Ankara 1980. 248 s.

Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı


Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı, TODAİE yay., no. 127, Ankara, 1972. 138 s.